taxi san bay cam ranh gia re
芽庄一日游
Hotline: 01234 567 414

芽庄一日游

路线和天游

4要点1城市观光:大教堂山+龙山寺++=400000 VND汉创

City tour nha trang

芽庄 - 大叻城市观光+4点:疯狂的房子+园林城市+特吕克林+瀑布Datanla:1.600.000 đ

tour nha trang đà lạt

芽庄 - Yangbay: 700.000đ(下午2点)

tour nha trang yang-bay

芽庄 - 雷特: 700.000đ(下午2点)

tour nha trang dốc lết

芽庄 - 长滩:450.000đ(下午2点)

tour nha trang bãi dài

芽庄 - 绥和:1.200.000đ(1分)+1.600.000đ(下午2点)

tour nha trang tuy hòa

芽庄 - 汉巴曙松:900.000đ(下午2点)

tour nha trang hòn bà

芽庄 - 汉翁:900.000đ(1分)

tour nha trang hòn ông

芽庄 - 藩朗(宁楚荣HY):900.000đ(1分)

tour nha trang phan rang

连接的

Mr Toan: 01234 567 414
taxisanbaycamranh@gmail.com
地址: 75 Nguyen Thi Minh Khai, Nha Trang

Dịch vụ

芽庄酒店预订便宜
芽庄酒店预订便宜
婚车租赁芽庄
婚车租赁芽庄 价格请联系: 01234567414(全胜先生)
租车芽庄廉价旅游
价格请联系: 01234567414(全胜先生)
芽庄一日游
线和日游 4要点1城市观光:大教堂山+龙山寺++=400000 VND汉创 芽庄 - 大叻城市观光+4点:疯狂的房子+园林城市+特吕克林+瀑布Datanla:1,600,000ê 芽庄 - Yang...
机票芽庄
机票芽庄